Skryf jou kind in by Uitsig Kleuterskool

 • Christelike Waardes

  Die Kleuterskool is ‘n Christelike kleuterskool en word volgens Christelike beginsels bedryf.

 • Dissipline

  Toepassing van dissipline geskied op ’n positiewe en nie afbrekende manier.

 • Veiligheid

  Daar word gepoog om vir kleuters 'n gevoel van geborgenheid te gee. Tannie tree as plaasvervanger vir ouers op solank kleuters by die skool is. Sekuriteit en veiligheid van kleuters is van kardinale belang.

 • Professionaliteit en uitmuntende dienslewering

  Ten opsigte van skakeling met ouers en die lewer van 'n liefdesdiens met goeie kommunikasie.

 • Respek

  Is gerig op die kweek van selfrespek en eiewaarde. • Wedersydse respek van personeel sowel as kleuters en ouers word verwag.

 • Eerlikheid, integriteit en lojaliteit

  Deur personeel en ouers teenoor skool, kinders, ouers en mede personeel.

Vrae en antwoorde
Wat is julle skool tye?

Ons is oop vanaf 06:30 - 18:00. Halfdag kinders is by ons tot 12:30.

Wat is die skoolgelde?

Ons skoolgelde vir 2021 is R 2 700 vir voldag, en R 2 050 vir halfdag sorg.

Is die skool oop vir skool vakansies?

Ja ons is! Dagsorg gaan voort gedurende skoolvakansies. Ons sluit slegs vir 'n periode oor kersfees en nuwe jaar. Die presiese datums word gekomminukeer aan die ouers.

Interessante feite
 • Kinders in die skool 192 kinders
 • Personeel lede 25 lede
 • Hoeveelheid werkdae wat dagsorg toe is per jaar 15 dae